Funkční testování

Obvykle poté, co je deska s plošnými spoji sestavena a dokončena kontrola AOI a vzhledu, obvykle doporučujeme zákazníkovi poskytnout kompletní testovací metodu k provedení konečného funkčního testu na hotové desce před zabalením a odesláním naší společností.

PHILIFAST má profesionální tým funkčních testů PCB (FCT).Funkční testování nám umožňuje najít a opravit závady součástí, montážní závady nebo potenciální konstrukční problémy ještě před odesláním a provádět efektivní odstraňování závad a údržbu.

Jen tak lze zaručit 100% kvalitu produktů zákazníků.Funkční test má zabránit problémům s montáží, včetně zkratů, přerušených obvodů, chybějících součástí nebo nesprávně nainstalovaných dílů.

6